Mer samarbete för nordiska KO

Nyhet: 12 september 2019
De konsumentskyddande myndigheterna i de nordiska länderna inleder nu ett utökat samarbete. Det bestämdes när Konsumentombudsmännen möttes nyligen.

Konsumentombudsmännen, KO, på Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge, Sverige och Danmark träffades i Köpenhamn 5-6 september för att diskutera samarbete och kunskapsutbyte. På dagordningen stod bland annat konsumentkrediter, miljöpåståenden i marknadsföring, dold reklam och företagens insamling och användning av personuppgifter.

Nya utmaningar för konsumentskyddsmyndigheter

Användningen av personuppgifter och artificiell intelligens skapar komplexa marknadsföringstekniker riktade mot konsumenter, till exempel genom personliga erbjudanden och data som betalningsmedel. Metoderna utgör nya utmaningar för konsumentskyddsmyndigheterna. Samarbete mellan dataskyddsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter är avgörande för att hantera dessa frågor.

Green-washing allt mer vanligt

En annan trend är att miljöpåståenden får allt större utrymme i reklamen. Konsumentombudsmännen diskuterade så kallad green-washing, när företagens marknadsföring påstår att något är miljövänligt när så inte är fallet.

Marknadsföring av konsumentkrediter och online-spel

Konsumentombudsmännen noterade också att marknadsföring av konsumentkrediter är en prioriterad fråga av alla nordiska konsumentombudsmän och att marknadsföringen av online-spel växer, bland annat mot barn och ungdomar. Förbudet mot dold reklam i sociala medier kräver dessutom kontinuerligt uppföljning från myndigheterna.

Gemensamma förutsättningar borgar för gott samarbete

Eftersom marknaden och lagarna ser ungefär likadana ut i de nordiska länderna är utbyte av kunskap, erfarenhet och tolkning av lagstiftningen viktigt.

De nordiska konsumentombudsmännen beslutade på mötet att inrätta en ny arbetsgrupp för att utbyta kunskap och överväga gemensamma initiativ.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.