Nya råd för marknadsföring av tobak och e-cigaretter

Nyhet: 20 december 2019
Konsumentverket har utfärdat nya allmänna råd för marknadsföring av tobak respektive e-cigaretter. Råden träder i kraft den 1 januari 2020.

När det gäller marknadsföring av tobak har en revidering skett av de tidigare råden som nu är över tio år gamla. Konsumentverket har sett ett behov av förändring avseende både struktur och innehåll.

Konsumentverket avvaktar med att lämna allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror i webbutiker tills dess att nya lagregler eller domstolsprövning har klarlagt rättsläget (se mer i avsnitt 3 i råden).

Allmänna råd för marknadsföring av tobak och e-cigaretter på Konsumentverkets webbplats

De allmänna råden för marknadsföring av e-cigaretter är helt nya då det inte funnits några tidigare. De innehåller bland annat ett förbud för marknadsföring, som inte endast består i att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därutöver finns förbud för viss marknadsföring i tidningar samt i tv- och radiosändningar. Bestämmelserna omfattar däremot inte marknadsföring i fysiska butiker.

I båda råden har Konsumentverket under den nya rubriken, ”Kommentarer”, försökt att konkretisera och exemplifiera de allmänna råden.

Förhoppningen är att de allmänna råden ska förenkla för aktörerna på marknaden att få tillgång till och förstå reglerna samt att främja en enhetlig tillämpning hos tillsynsmyndigheter.

Eventuella frågor besvaras av:

Emma Hedge, 054-19 40 53, Emma.Hedge@konsumentverket.se

Elin Häggeborn, 054-19 40 66, Elin.Haggeborn@konsumentverket.se

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.