Prenumerera på återkallelser av farliga varor

Nyhet: 21 maj 2019
För konsumenter och företag är det viktigt att veta att de varor de köper eller säljer är säkra och inte orsakar skador. Därför kan du nu ta del av återkallelser av farliga varor på en samlad plats på Konsumentverkets webbplats.

Om ett företag får kännedom om att en vara som de säljer eller har sålt har allvarliga brister i säkerheten har företaget skyldighet att dra tillbaka produkten från marknaden, en så kallad återkallelse. Detta kan företaget göra frivilligt eller genom ett beslut av Konsumentverket.

Vid en återkallelse har företaget tre alternativ för att åtgärda felet:

  • Rättelse. Att avhjälpa felet som ger en skaderisk, till exempel genom att reparera varan.
  • Utbyte. Ta tillbaka varan och ge konsumenten en ny, felfri vara.
  • Återgång. Ta tillbaka varan och ge konsumenten ersättning.

Ta del av och prenumerera på aktuella återkallelser av varor på Konsumentverkets webbplats 

Mer information

Här kan du som konsument anmäla en farlig vara eller tjänst till Konsumentverket 

För dig som är konsument: vad produktsäkerhetslagen säger om återkallelser på Hallå konsuments webbplats

För dig som är företagare: om återkallelser och din skyldighet att informera tillsynsmyndigheten

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.