Skärpt dom mot Seniortelefoni

Nyhet: 29 juli 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen skärper domen mot Seniortelefoni och personen bakom bolaget.

När företaget Seniortelefonis säljare ringde lät det som man skulle få en senior-rabatt på sitt befintliga telefonabonnemang. Men i själva verket handlade det om byte till en helt ny teleoperatör. Säljarna pratade snabbt och struntade i om de uppringda berättade att de hörde dåligt eller inte hängde med i samtalet. Många konsumenter uppfattade att den som ringde var från deras ordinarie telefonbolag.

Den första domen i Patent- och marknadsdomstolen 2018 dömde både bolaget och personen bakom för flera brott mot marknadsföringslagen. Men Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att domen borde ha varit hårdare med tanke på metoderna. Därför bad KO att en högre instans, Patent- och marknadsöverdomstolen, skulle ta upp delar av domen till ny prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom har nu kommit. Domstolen håller med KO om att bolaget vilselett konsumenterna och att det bland annat har krävt betalning för nya telefonabonnemang, något som konsumenterna inte beställt.

–Vi tycker att det är en bra dom som visar på allvaret när ett företag medvetet vilseleder konsumenter. I det här fallet har många äldre personer drabbats. Även om de här händelserna ligger längre tillbaka i tiden sänder domen förhoppningsvis signaler till andra företag om vikten att vara tydlig och ärlig med vad man säljer, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Bolaget döms att betala en högre marknadsstörningsavgift än i den tidigare domen, 70 000 kronor. Både bolaget och personen bakom bolaget förbjuds att använda sig av de aktuella försäljningsmetoderna. Om de skulle bryta mot förbudet riskerar Seniortelefoni ett vite på 500 000 kronor och 250 000 kronor för personen bakom bolaget.

Ta del av domen på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.