Snårigt om undersökningsplikt av bostadsrätt

Nyhet: 8 februari 2019
Konsumentverket har granskat mäklarnas information om undersökningsplikten.

Att köpa bostad är för de allra flesta en av livets största affärer. Det rör stora summor och många har väldigt liten erfarenhet av bostadsköp.  Mot den bakgrunden har Konsumentverket granskat hur fastighetsmäklare informerar köpare om deras undersökningsplikt. Granskningen omfattar 13 mäklarföretag och rör den skriftliga information som mäklaren ska lämna till köparen av hus eller bostadsrätt.

Olika lagar gäller

Det som gör området extra krångligt är att köp av bostad omfattas av två olika lagar, jordabalken för köp av hus och köplagen vid köp av bostadsrätt.

 –Köplagen, som gäller vid köp mellan privatpersoner, är inte anpassad för köp av en bostadsrätt. Den passar bättre när du ska köpa en soffa eller en tv av någon annan person, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket med inriktning på boendefrågor.

Behöver bli tydligare

Granskningen visar att de flesta mäklare har information med likartat innehåll. Däremot anser Konsumentverket att mäklarna generellt kan bli mycket tydligare med skillnaderna i undersökningsplikten beroende på om man är spekulant på ett hus eller en bostadsrätt.

–Eftersom de flesta inte kan så mycket om att köpa bostad är det extra viktigt att mäklaren är tydlig och kan informera om skillnaderna. Det är inte alls så att reglerna i jordabalken kan användas när man står inför ett köp av bostadsrätt, säger hon.

Lyft problemet tidigare

Konsumentverket har redan i Konsumentrapporten 2017 påtalat svårigheterna med att lagstiftningen inte är anpassad för bostadsrätter. Otydliga regler ställer till problem, det kan vara oklart för såväl köpare som säljare och förening vem som ansvarar för fel som upptäcks vid en besiktning av en bostadsrätt.

Läs granskningen av mäklarnas information om undersökningsplikten

Se Konsumentrapporten 2017

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.