Textilsmart inspirerar konsumenter till mer hållbara val

Nyhet: 6 september 2019
Genom små medvetna val i vardagen kan konsumenter bidra till en mer hållbar planet. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång informationssatsningen Textilsmart.

Konsumtionen av kläder är fortsatt hög i Sverige, samtidigt som det slängs hela kläder. Dagens textilproduktion har stor påverkan på miljön, klimatet och människors hälsa. 80 procent av ett plaggs totala miljö och klimatpåverkan sker i produktionsfasen där stora mängder råvaror, vatten, energi och kemikalier används och produktionen leder till utsläpp till luft, vatten och mark

Informationssatsningen Textilsmart som Naturvårdsverket genomför tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen har i syfte att informera konsumenter om miljöpåverkan i alla led från det att kläder produceras, säljs, används och sedan slängs.

Samtidigt startas Instagramkontot Textilsmart för att löpande informera om och inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion. På kampanjsajten Textilsmart får konsumenter fördjupad kunskap om textiler och hållbar textilkonsumtion. Nio filmer har tagits fram med budskap, tips och råd där tanken är att filmerna ska spridas i digitala och sociala medier.

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.