Var tredje näthandel har otydliga priser och rabatter

Nyhet: 20 mars 2019
I en gemensam granskning konstaterar EU:s konsumentskyddande myndigheter att konsumenter riskerar att drabbas av fel eller otydliga priser och rabatter när de handlar på nätet.

Konsumentverket i Sverige var en av 24 myndigheter som deltog i granskningen.  Det myndigheterna tittade på var priser, rabatter och tillkommande kostnader. Dessutom granskades information om ångerrätt, kontaktuppgifter till företaget och om den obligatoriska länken till EU:s onlineplattform för tvistlösning fanns med.

– Att handla på nätet ger konsumenterna fördelar som ökat utbud och prispress, men granskningen visar att man riskerar att vilseledas av priser och rabatter som inte stämmer, säger Josefin Holmberg, jurist på Konsumentverket.

I nästan var tredje fall fann myndigheterna tveksamma rabatter och specialerbjudanden. Det kunde till exempel vara erbjudanden som inte verkade vara äkta och oklarheter hur priserna var beräknade.

– Vi fokuserade på att granska handel med biljetter till tåg, båt och buss på nätet, och fann brister i 17 av 18 fall. Det var dock främst smärre brister som till exempel ofullständiga kontaktuppgifter till företaget, säger hon.

Näthandlare med fel och brister kommer att bli kontaktade

Företagen som har brister och fel på sina webbplatser kommer att bli kontaktade av myndigheterna i respektive land. Näthandeln får då möjlighet att i första hand frivilligt rätta till felen. Om det inte sker kan myndigheterna gå vidare med rättsliga åtgärder.

Hela granskningen omfattade 560 näthandelsplatser. Cirka 60 procent hade fel och brister som gör att de inte följer EU:s konsumentskyddsregler. Ett vanligt fel var att det slutliga priset blev högre än det pris som angavs från början. Enligt EU-lag måste säljaren ange hela priset, där alla obligatoriska kostnader är medräknade. Det kan till exempel handla om portokostnader eller bokningsavgifter som tillkommer.

Ett annat vanligt fel var att webbsidan saknade information och länk till EU:s onlineplattform för tvistlösning.  Det förekom också att näthandeln inte hade tillräcklig information om ångerrätten.

Granskningen är en del av EU:s återkommande kontroller.

Läs mer i pressmeddelande från EU-kommissionen här

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.