Vill du få Koll på pengarna?

Nyhet: 10 december 2019
Konsumentverkets magasin Koll på pengarna vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om din vardagsekonomi. Magasinet innehåller en hel del tips och råd om pengar och budget. Nu finns Koll på pengarna 2020 ute.

I Koll på pengarna finns Konsumentverkets årliga beräkning av de vanligaste kostnaderna för ett hushåll. Beräkningarna visar exempel på vad det kan kosta att leva med en rimlig standard som varken är lyx eller lägsta nivå.

Tips och checklistor

I Koll på pengarna finns checklistor du kan använda när du ska hyra eller köpa bostad eller om du ska köpa bil. Du får även information om vad en räkning kan kosta om du inte betalar den i tid och tips om var du kan få gratis rådgivning kring din ekonomi och konsumentfrågor.

Magasinet innehåller också råd och information kring hur ekonomin kan påverkas i olika livssituationer, till exempel att bli förälder, flytta hemifrån eller gå i pension.

Koll på pengarna vänder sig både till dig som privatperson, till lärare och skolelever och till dig som arbetar med rådgivning.

Koll på pengarna på lättläst och andra språk

Magasinet finns även på fem andra språk och på lättläst svenska.

Ladda ner Koll på pengarna 2020

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.