Vilseledande marknadsföring av kiropraktik utan kiropraktor

Nyhet: 16 oktober 2019
Ackermann Institutet har marknadsfört behandlingar med kiropraktik mot rygg- och nackbesvär utan att ha en legitimerad kiropraktor anställd. Vilseledande marknadsföring, enligt en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen, där domstolen tittat på helhetsintrycket företagets webbplats ger.

Det är inte olagligt att ge behandlingar utan att vara kiropraktor, men domstolen utgår från att konsumenterna inte vet det. Om ett företag använder uttryck som ”skickliga experter” och ”kiropraktisk” tror konsumenten att behandlingen utförs av en legitimerad kiropraktor. Sammantaget blir marknadsföringen vilseledande, anser domstolen.

Vissa yrkestitlar är skyddade och det krävs att man gått en specifik utbildning för att få kalla sig till exempel läkare, sjuksköterska, tandläkare eller kiropraktor. För att bli kiropraktor krävs en utbildning på fyra år samt praktisk tjänst under handledning. Det framgår av patientsäkerhetslagen.

Ackermann Institutet, som erbjuder behandlingar mot diverse smärttillstånd har, enligt egen uppgift, personal med lång erfarenhet, men ingen legitimerad kiropraktor.

Konsumentombudsmannen, KO, uppmärksammade detta 2018 och stämde företaget för vilseledande marknadsföring. KO anser att den som söker kiropraktiska behandlingar förutsätter att behandlingarna utförs av en legitimerad kiropraktor, om inget annat anges i marknadsföringen.

För att läsa domen med målnummer PMT 12039-19, kontakta Patent- och marknadsdomstolen.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.