ARN slår fast rätt till återbetalning

Nyhet: 17 juni 2020
Du har rätt att få tillbaka dina pengar när bolag och arrangörer ställer in resor och evenemang på grund av coronapandemin. Det slår Allmänna reklamationsnämnden, ARN, fast i ett antal nya beslut. Men det kan finnas omständigheter som gör att du inte får tillbaka hela summan.

ARN har tagit beslut i flera olika ärenden som handlar om konsumenters rättigheter kopplat till inställda resor och evenemang på grund av coronapandemin.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.