Brister gör det svårare att jämföra barnförsäkringar

Nyhet: 11 februari 2020
Olika sätt att beskriva försäkringens innehåll och vag information om begränsningar gör det svårare för föräldrar att jämföra barnförsäkringar.

Konsumentverket har granskat åtta bolags barnförsäkringar. Anledningen är att myndigheten har sett exempel på att det finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att barnförsäkringarna omfattar och vad som faktiskt gäller.

I granskningen ingick förköpsinformation, produktfaktablad, avtalsvillkor och marknadsföring. I avtalsvillkoren för de olika försäkringarna ingår ofta samma moment, men försäkringarna kan ändå skilja sig mycket åt. Det handlar om vilka sjukdomar som ersätts, försäkringsbelopp, premiekostnad och vilka undantag som görs.

– Därför är det väldigt viktigt att försäkringsbolagen är tydliga och pedagogiska i sin information. Annars blir det svårt att jämföra och välja försäkring, säger Martin Sollén, jurist på Konsumentverket.

Vaga formuleringar

Generellt bedömer Konsumentverket att bolagen som ingått i granskningen följer reglerna i de allra flesta fall. Men myndigheten vill ändå lyfta fram en del brister. Bolagen har till exempel en skyldighet att tillhandahålla produktfaktablad. Syftet är att konsumenter enkelt ska kunna jämföra olika försäkringar. I vissa fall har Konsumentverket uppmärksammat att bolagen använder väldigt vaga formuleringar. Det står att ”vissa diagnoser” eller ”vissa sjukdomar” täcks respektive undantas försäkringens omfattning. När företagen använder så vaga formuleringar tappar faktabladen sin jämförande funktion.

Konsumentverket anser att det är viktigt att försäkringsbolagen tydligt informerar om begränsningar i försäkringen redan i förköpsinformationen. Det är till exempel vanligt med begränsning i ersättning för diagnoser inom psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. En försäkringstagare som fått ersättning för en diagnos kan ibland inte få ersättning för en annan diagnos inom samma kategori. Det kan till exempel handla om att barnet inte kan få ersättning för både ADHD och autism.

– Tyvärr framgår inte alltid begränsningar tydligt i den information som ges före ett köp, trots att det är mycket viktigt att veta för den som ska välja en försäkring till sitt barn, säger Katrin Kappenlund, jurist på Konsumentverket.

Risker får inte överdrivas i marknadsföringen

Även marknadsföringen kan ge föräldrar fel signaler. Bolag får gärna berätta om vikten av att ha en försäkring. Däremot är det inte tillåtet att överdriva risker eller överdriva försäkringens avhjälpande funktion. Marknadsföring som går ut på att skrämmas bryter mot marknadsföringslagen. Det är inte heller tillåtet att hävda att man har ”Sveriges bästa barnförsäkring” eller har en ”barnförsäkring i toppklass” utan att kunna visa att det är sant.

– Vi ser allvarligt på marknadsföring riktad till föräldrar som riskerar att få dem att tro att försäkringen ger ett större skydd för barnet än den faktiskt gör, särskilt om marknadsföringen på något sätt är skrämselbetonad, säger Katrin Kappenlund.

De bolag som ingått i granskningen har fått information om Konsumentverkets synpunkter. Myndigheten kommer att följa upp granskningen under året.

Goda råd till föräldrar

  • Barnförsäkring utgör ett viktigt skydd. Den försäkring barnet får via förskola och skola gäller ofta bara under skoltid och omfattar inte sjukdomar. Därför bör man teckna en egen försäkring för barnet.
  • Läs försäkringsbolagens produktfaktablad och jämför på så vis försäkringarna.
  • Läs försäkringsbolagens förköpsinformation för att på ett enkelt sätt få information om innehåll och viktiga begränsningar i försäkringen.
  • Jämför också försäkringar genom oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå.

Jämför försäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.