Brister i kreditförmedlares marknadsföring

Nyhet: 10 december 2020
Konsumentverket har granskat marknadsföring av erbjudanden hos tio kreditförmedlare och upptäckt brister när det gäller både måttfullhetsbestämmelsen och informationskraven i konsumentkreditlagen.

För att konsumenter ska ha en chans att ta ställning till olika krediterbjudanden är det viktigt att kreditförmedlare lämnar korrekt och väsentlig information. Det är också viktigt att marknadsföringen är måttfull och inte lockar till oöverlagda beslut. Av den anledningen har Konsumentverket kontrollerat hur tio kreditförmedlare sköter detta.

När det gäller måttfullhetsbestämmelsen har Konsumentverket upptäckt brister hos några av de granskade bolagen. Vissa låneerbjudanden har kallats ”bäst”, ”enklast” och ”billigast”, utan att det på något sätt har framgått vad rekommendationerna bygger på. Uttryck som, enligt Konsumentverket, är varken neutrala eller sakliga.

Samtliga granskade kreditförmedlare hade brister gällande informationskravet om representativt exempel i konsumentkreditlagen. De flesta kreditförmedlare presenterar krediterbjudandena i en tabell där konsumenten endast ges översiktlig information om varje individuellt erbjudande. Däremot saknas ett representativt exempel som komplement till de individualiserade uppgifterna. Då kreditförmedlarna marknadsför kreditavtal ska fullständig information enligt bestämmelsen lämnas.

Ett av de granskade bolagen uppfyllde inte informationskravet om högkostnadskrediter i konsumentkreditlagen. Bolaget informerade inte om att krediterbjudandet avser en högkostnadskredit, riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för stöd i budget- och skuldfrågor. Kreditförmedlaren har inte heller lämnat någon information i enlighet med verkets föreskrifter om upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter.

Granskningen kommer att följas upp av Konsumentverket och då eventuellt leda till enskilda tillsynsåtgärder om bristerna kvarstår. 

Här kan du läsa granskningen i sin helhet (öppnas i nytt fönster)