Bristfälliga avtalsvillkor hos spelbolag

Nyhet: 3 december 2020
Konsumentverket har granskat avtalsvillkoren hos 13 licensierade spelbolag och funnit en rad brister.

”Det finns betydande utrymme för förbättring hos de granskade spelbolagen”. Det är Konsumentverkets slutsats efter granskningen av några av de mest betydelsefulla avtalsvillkoren som tillämpas mot konsumenter".

Brister har identifierats när det gäller bland annat uttagsbegränsningar, ansvarsfriskrivning och ändringar i avtalsvillkoren där villkoren är otydligt utformade och i vissa fall inte uttömmande.

Granskningen har skickats till samtliga 13 bolag, till resterande licensinnehavare samt till Spelbranschens riksorganisation och Branschföreningen för onlinespel.

Konsumentverket avser att följa upp granskningen för att se i vilken utsträckning som branschen väljer att agera när det gäller att använda sig av avtalsvillkor som är skäliga och balanserade mot konsumenterna. En uppföljning som kan leda till enskilda tillsynsåtgärder.

Granskningen av avtalsvillkor på spelområdet i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.