Dags att ansöka om bidrag för konsumentverksamhet

Nyhet: 17 augusti 2020
Konsumentverket fördelar organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till ideella organisationer som jobbar med konsumentfrågor. Från idag kan organisationer ansöka om bidrag för 2021 och 2022.

Bidraget riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Tanken är att det ska stimulera den ideella sektorn att engagera sig i frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika verksamhetsområden.

Från och med denna ansökningsomgång har Konsumentverket möjlighet att bevilja bidrag för två år. Organisationer kan nu därför välja att ansöka om bidrag för ett eller två år i taget.

Du ansöker enklast via Konsumentverkets e-tjänst. Årets ansökningsperiod är öppen mellan den 17 augusti och 30 september.

Läs mer om bidrag till organisationer och hur du ansöker

Kontaktperson
Helena Olofsson, utredare, helena.olofsson@konsumentverket.se

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.