Dom: Bloggare måste reklammarkera

Nyhet: 3 februari 2020
Bloggaren Kenza Zouiten förbjuds av Patent- och marknadsdomstolen från att marknadsföra solglasögon på sin blogg och Instagram utan att tydligt redogöra att det rör sig om marknadsföring.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde Kenza efter en rad inlägg i sociala medier om solglasögon av ett visst märke. KO hävdade att det inte framgick att det rörde sig om marknadsföring då inläggen inte var markerade som reklamsamarbeten och föreslog därför att bloggaren skulle beläggas med vissa förbud och ett vitesbelopp om minst 500 000 kronor.

Målet rör totalt 30 inlägg som innehåller bilder där influencern bär solglasögon från ett visst företag. I några av inläggen görs dessutom olika hänvisningar till företaget.

Patent- och marknadsdomstolen har utrett om marknadsföringslagen är tillämplig på alla inläggen och har bedömt att två av inläggen, som uttryckligen omfattas av ett avtal mellan influencern och företaget, utgör marknadsföring.

Domstolen menar att det normalt krävs en tydlig reklammarkering på en framträdande plats i ett inlägg för att uppfylla kravet på reklamidentifiering. Domstolen har därför meddelat ett vitesförbud mot influencerns bolag som har medverkat till marknadsföringen.

Om förbudet trotsas riskerar Kenza Zouiten AB 200 000 kronor i vite.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/397.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.