Dom i HD ger vägledning om otillåtna försäkringsvillkor

Nyhet: 17 december 2020
Högsta domstolen, HD, har slagit fast Patent- och marknadsöverdomstolen dom i målet mellan Konsumentombudsmannen och försäkringsbolaget Am Trust. Det innebär att domstolen förbjuder bolaget att ha ett avtalsvillkor som utesluter konsumentens möjlighet att få ersättning för en stulen, förstörd eller borttappad mobil eller surfplatta om man inte har haft uppsyn över den.

Domen innebär att det inte är tillåtet att låta konsumentens handlande avgöra en försäkrings omfattning. Domstolen finner att ”ha något under uppsikt” anses som ett handlingsdirigerande villkor.

– I praktiken kan det innebära att du visserligen lämnat din mobil utan uppsikt en stund, men om du har goda skäl till varför det blev så kanske du ändå har rätt till viss ersättning. Det blir något som försäkringsbolaget måste ta ställning till, förklarar Ida Nyström, processråd vid KO.

Förbudet blir vägledande

Bolagen Am Trust International Underwriters Designated Activity Company och Am Trust Nordic AB förbjuds att använda ett avtalsvillkor i försäkringen Trygg 48 med innebörden att försäkringen inte täcker skador, stöld eller förlust som uppkommit då du inte haft uppsikt över din mobil eller surfplatta i fordon, på allmän plats eller i allmän lokal.

Eftersom det är Högsta domstolen som fattat beslutet blir det vägledande för alla försäkringar som riktar sig till konsumenter.

Förbudet är kopplat till ett vite på 3 miljoner kronor.

För att läsa domen med mål nr T 497-20,  kontakta Högsta domstolen.