Domstolen förbjuder reklam för fiskolja mot corona

Nyhet: 11 juni 2020
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder influencern Katrin Zytomierskas marknadsföring av fiskolja. Enligt domstolen ger reklamen intryck av att personer som använder fiskoljan löper mindre risk att bli smittade av corona eller att klara en covid-19-infektion bättre.

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att reklamen var både vilseledande och aggressiv: Vilseledande, för att det inte fanns något belägg för att fiskoljan hade de egenskaper som fördes fram. Aggressiv, eftersom oron för coronasmitta var stor i samhället och reklamen spelade på den rädslan.

Domstolen håller med KO och meddelar ett så kallat interimistiskt förbud. Det innebär att domstolen, i väntan på dom, förbjuder influencern att marknadsföra fiskoljan eller något annat kosttillskott på Instagram med påståenden att varan kan förebygga sjukdomar när så inte är fallet, eller att varan har egenskaper som den inte har. Förbudet gäller också för marknadsföring från Katrin Zytomierskas företag Clean Eating AB.

Om företaget eller influencern skulle bryta mot förbudet riskerar de att få betala ett vite på 1 miljon, respektive en halv miljon kronor.

Katrin Zytomierska har tagit bort det kritiserade reklaminlägget.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1255.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.