Ett vinnande bidrag har utsetts i Konsumentverkets årliga uppsatstävling

Nyhet: 22 december 2020
2020 markerar femte året i rad för Konsumentverkets uppsatstävling. GD Cecilia Tisell har beslutat om det vinnande bidraget och studenten bakom uppsatsen har belönats med 25 000 kronor.

Varje år bjuder Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd in till en uppsatstävling där du som studerar vid högskola eller universitet kan delta i. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken.

I år fick vi in 18 tävlingsbidrag som representerar sju olika ämnesdiscipliner, från 11 olika svenska lärosäten.

Vinnare i uppsatstävlingen 2020

Det vinnande bidraget i år är Maria Bergströms uppsats ”Förföljd av reklam? En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam”, examensarbete på Juristprogrammet vid Lunds universitet. Handledare: Ulrika Wennersten.

Läs mer om motiveringen bakom beslutet och ladda ner den vinnande uppsatsen på vår webbplats