EU sätter sin nya konsumentpolitik

Nyhet: 17 november 2020
EU-kommissionen har nu beslutat om en ny strategi för konsumentpolitiken de närmaste fem åren.

Strategin visar vilka områden som kommissionen vill prioritera. Framför allt är det fem områden som berörs:

  • Konsumenternas inflytande i omställningen till ett mer klimatmässigt hållbart samhälle
  •  och ett mer digitaliserat samhälle
  • Effektiv tillsyn och rättslig prövning av konsumenträttigheter
  • Särskilda behov hos vissa konsumentgrupper
  • Internationellt samarbete

Den nya konsumentagendan listar 22 konkreta åtgärder inom de fem områdena, varav flera kommer att presenteras närmare under 2021. Kommissionen har bland annat föreslagit att konsumenter ska få mer information om produkters livslängd och möjlighet till reparation för att kunna göra mer hållbara val.

En välkomnad konsumentagenda

Flera av åtgärderna tar sikte på att förbättra myndigheternas möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn. Det handlar bland annat om åtgärder för att förhindra vilseledande miljöpåståenden och att kunna ingripa mot farliga produkter som säljs på nätet.

–Konsumentverket välkomnar EU:s nya konsumentagenda. De fem prioriteringarna ligger helt rätt i tiden och tar sikte på dagens utmaningar för konsumenter, som till exempel hur konsumenterna ska kunna ta tillvara på sina rättigheter på nätet när den digitala miljön utvecklas i ett rasande tempo. Kommissionen har även tagit in det internationella perspektivet eftersom en digital marknad även är en global marknad. Det är svårt som konsument att veta varifrån man handlar, därför är det viktigt att säkra ett högt konsumentskydd även om man handlar från ett land utanför EU, säger Emy Gustavsson som arbetar med internationella frågor på myndigheten.

Ett förhållande i obalans

Inför framtagandet av agendan har Konsumentverket bland annat lyft frågan om hur företagen genom webbdesign inklusive vad som kallas för ”dark pattern” påverkar konsumenter att köpa produkter som de kanske inte hade tänkt sig att köpa. Det kan till exempel handla om att stressa konsumenter att snabbt agera eller framhäva ett visst alternativ framför ett annat, eller på andra sätt ge konsumenten en digital knuff i en viss riktning.

Myndigheten vill se en diskussion om var gränsen går mellan acceptabel påverkan och otillåten manipulation av konsumenter. Konsumentverket har även tagit upp frågan om personalisering av marknadsföring. Företag vet allt mer om konsumenter baserat på personliga data, preferenser och beteende på nätet. Det skapar en obalans i relationen mellan företag och konsument. Även kommissionen anser att något måste göras eftersom både dark pattern och vissa personaliseringsåtgärder kommer att hanteras genom den nya agendan.

Läs mer på europeiska konsumentorganisationens webbplats (Sidan är på engelska)