Farliga barnstolar i handeln

Nyhet: 8 april 2020
Konsumentverket har under 2019 genomfört en kontroll av höga barnstolar. Hälften av de tio granskade stolarna har allvarliga säkerhetsbrister.

– De upptäckta säkerhetsbrister som vi ser allvarligast på är att barnet kan falla ur stolen och därmed riskera skallskador eller att barnet kan glida ur en öppning i stolen, fastna med huvudet och bli hängandes, säger Susanne Ståhl på Konsumentverket.

Höga barnstolar återkallas och stoppas

Hälften av de granskade stolarna har så allvarliga brister att myndigheten gjort bedömningen att det är nödvändigt att stoppa försäljningen eller att återkalla stolarna från konsument.

När det gäller stolarna Beemoo Care Neat, Tower charir och Hauck Mac Baby Delux är bristerna så pass allvarliga att stolarna behöver återkallas från de som köpt dem.

Försäljningen av stolen Robust har tillsvidare stoppats.

Tillverkaren av stolen Kaos Klapp har på eget initiativ tagit beslutet att åtgärda problemet genom att erbjuda en ny grenrem till alla som har stolen.

Brister i informationen

Alla stolar i kontrollen hade brister i olika omfattning när det gäller den information som ska följa med stolen. Bland annat är det viktigt att det finns en bruksanvisning på svenska och att det tydligt framgår hur stolen ska användas för att vara säker.

Har du en stol som finns med bland dem som återkallas ska du vända dig till försäljaren eller butiken där du köpte stolen.

Att tänka på vid användning av höga barnstolar

  • Stolen ska vara stabil.
  • Om barnet kan trycka ifrån med fötterna mot bordet riskerar stolen att välta.
  • Välj en stol som barnet inte kan ta sig ur på egen hand.
  • Om stolen är försedd med midjebälte eller sele är det viktigt att dessa används.
  • Håll barnet under uppsikt när det sitter i stolen.
  • Låt inte barnet klättra i och ur stolen på egen hand.
  • Titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 14988.

Sammanfattning marknadskontroll av höga barnstolar

Hela rapporten 2019:10 Marknadskontroll av höga barnstolar

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.