Fortsatt stort förtroende för Konsumentverket

Nyhet: 24 juni 2020

Konsumentverket får vara kvar i förtroendetoppen. Bara SMHI, Folkhälsomyndigheten och Kustbevakningen får högre poäng i den årliga Sifoundersökningen gällande svenska myndigheters anseende. 

De senaste fem åren har Konsumentverket tillhört topp fem av de myndigheter som svenskarna litar mest på. 

– Jag är innerligt glad och tacksam för varje år som allmänheten ger oss ett fint betyg. Vi är en myndighet som står tydligt på konsumenternas sida, och ju större förtroende vi får, desto starkare blir vår röst och genomslaget av det vi gör, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

Det finns mycket som påverkar människors bild av en myndighet. Förutom personlig erfarenhet och vilket sakområde myndigheten är verksam inom, spelar mediernas rapportering stor roll. 

Folkhälsomyndigheten, som har varit i dagligt fokus de senaste månaderna, ökar rejält i förtroende jämfört med förra årets mätning. Coronapandemin påvekar flera myndigheters arbete och Konsumentverket är inget undantag. 

– Under pandemin blir det särskilt tydligt hur viktigt vårt arbete är. Upplysningstjänsten fyller en oerhört viktig roll i att informera konsumenter om sina rättigheter när exempelvis resor eller evenemang blir inställda. Vi har också intensifierat vårt tillsynsarbete när det gäller företag som försöker tjäna pengar på människors oro för coronaviruset, säger Cecilia Tisell.

Du kan läsa mer om undersökningen på Kantar Sifos webbplats.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.