Gröna sköna fonder?

Nyhet: 17 juni 2020
Hållbarhet är ofta ett viktigt ord i marknadsföring, men det är inte alltid lätt att lista ut vad det står för. Det visar Konsumentverkets granskning av fondmarknadsföring.

Konsumentverket har nyligen granskat miljö- och hållbarhetspåståenden om fonder hos 20 aktörer som banker, försäkringsbolag och andra fondförvaltare.

Hållbarhet är ett vanligare begrepp i marknadsföringen av fonder än grön, miljövänlig eller klimatsmart. Det syns även i val av fondernas namn där 56 fonder har ordet hållbar i namnet, medan bara 6 fonder har ordet grön i sitt namn.

Men hållbarhet kan betyda många olika saker. Ofta talar man om tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Men det kan vara väldigt otydligt vad företaget menar när det står hållbar på webbsidan.

 –Vi vet att många konsumenter letar efter produkter som klassas som hållbara eller bra för miljön, och att det kan påverka deras beslut att spara i en fond eller inte. Därför är det viktigt att bolagen är tydliga med vad de menar, säger Ulrika Edlund, en av juristerna bakom Konsumentverkets granskning. 

Myndigheten vill att företagen ger mer information om vad som avses med exempelvis ”hållbar” eller ”miljövänlig” på samma plats som där uttrycken används. Att hänvisa till mer information på andra delar av webben genom länkar är ganska vanligt, men Konsumentverket menar att det inte räcker för att uppfylla kraven. Ibland saknas mer information helt, och ”hållbar” står utan definition eller förklaring.

 –Ofta har fonden bara en indirekt påverkan på arbete med hållbarhet och miljö. Det är företagen som ingår i fonden som har den största möjligheten att påverka genom sin verksamhet. Därför är det viktigt att inte lova för mycket i marknadsföringen av fonderna, säger hon.

Granskningen kommer att följas upp. I de fall företag inte ändrar marknadsföring som Konsumentverket anser har brister kan myndigheten komma att inleda enskilda tillsynsärenden.

Här finner du PM:et om Marknadsföring av fonder med miljö- och hållbarhetspåståenden.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.