Hur ser din vardagsekonomi ut?

Nyhet: 10 december 2020
Koll på pengarna är ett magasin från Konsumentverket som är framtaget till dig som vill få mer kunskap om din vardagsekonomi. I magasinet hittar du olika tips och råd om pengar och budget. Den digitala upplagan av Koll på pengarna 2021 finns nu tillgänglig på vår webbplats.

I den nya upplagan av Koll på pengarna finns Konsumentverkets årliga beräkning av de vanligaste kostnaderna för ett hushåll. Med beräkningarna får du exempel på vad en rimlig levnadsstandard kostar, som varken är en högsta eller lägsta nivå.

Detta erbjuder Koll på pengarna 2021

I magasinet finns checklistor som du kan använda inför ett bilköp, eller om du ska hyra eller köpa en bostad. Du får också reda på hur mycket en räkning kan kosta dig om den inte betalas i tid. Dessutom ger vi tips om var du kan få gratis ekonomisk rådgivning och hjälp med konsumentfrågor.

I Koll på pengarna finns även råd och information kring hur din ekonomi kan påverkas om din livssituation förändras. Det kan vara förändringar så som att bli förälder, flytta hemifrån eller gå i pension.

Koll på pengarna kan användas privat, som stöd till rådgivare eller som material till skolundervisning.

Ett magasin på fem språk

I tillägg till den svenska upplagan så kommer Koll på pengarna 2021 att finnas tillgänglig att ladda ner på engelska, arabiska, farsi och somaliska i januari 2021.

Den tryckta versionen kommer bara att finnas på svenska och går att beställa från den 20 januari.

Här laddar du ner Koll på pengarna 2021

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.