Klimatpåståenden svåra att förstå

Nyhet: 21 augusti 2020
Allt fler företag pratar om klimatkompensation i sin marknadsföring. Men få konsumenter förstår vad som menas. De har också svårt att bedöma om det som sägs är sant eller inte.

Det visar Konsumentverkets undersökningar om hur konsumenter uppfattar påståenden kopplade till klimatkompensation. Majoriteten (82%) av de tillfrågade har kommit i kontakt med begreppet klimatkompensation och hälften av dem uppger att det är svårt att förstå vad som menas.

– Både enkät och intervjuer bekräftar att det är svårt för konsumenten att värdera informationen. Många vill göra val som är bra för klimatet och då måste påståendena gå att förstå och lita på, säger Anna-Carin Widmark, utredare på Konsumentverket. Eftersom genomsnittskonsumentens uppfattning är en viktig del i bedömningen om ett påstående är förenligt med marknadsföringslagen är det viktigt för oss att förstå hur konsumenter ser på detta.

Längre fram i höst kommer en rapport från Konsumentverket om klimatpåståenden i marknadsföring. 

Klimatpåståenden i marknadsföring

En sammanfattning av undersökningarnas resultat.

Underlagsrapport 2020:7

Underlagsrapport som belyser klimatkompensation som begrepp, fenomen och marknadsföringsstrategi.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.