KO stämmer Eskilstuna Energi

Nyhet: 18 mars 2020
Elavtal med rörligt pris och bindningstid i ett eller två år är till nackdel för konsumenten och till fördel för företaget. Konsumentombudsmannen, KO, anser att företagets avtalsvillkor är oskäliga och stämmer Eskilstuna Energi.

Kombinationen rörligt pris och ett avtal med bindningstid på ett eller två år skapar en inlåsningseffekt för konsumenten. Det innebär att om elpriset skjuter i höjden sitter konsumenten fast hos bolaget hela avtalstiden ut. Avtalet förlängs också automatiskt med ett år om konsumenten missar att säga upp det i tid.

Konsumentverket inledde ett ärende mot bolaget sommaren 2019. Kritiken fick bolaget att ta bort avtalen med rörligt elpris och bindningstid på tre och fem år. KO anser dock att även de avtal med rörligt pris och bindningstid som bolaget har kvar idag innebär stora nackdelar för konsumenterna, och vill därför att Patent- och marknadsdomstolen prövar saken.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.