KO stämmer Sundsvalls Energi

Nyhet: 9 juli 2020
Sundsvalls Energi tillhandahåller ett elavtal med rörligt pris med ett helt års uppsägningstid. En orimlig obalans mellan konsument och företag, anser Konsumentombudsmannen, KO, och vill att domstolen prövar saken.

Den konsument som tecknar elavtal med det kommunala energibolaget Sundsvalls Energi och väljer rörligt elpris kan välja ett avtal med tolv månaders uppsägningstid. Avtalet marknadsförs med en rabatt, men rabatten är bara 2 öre per kilowattimme. För en månads förbrukning motsvarar rabatten för en lägenhet runt 3 kronor och för en villa runt 30 kronor.

–Vi ser en kraftig obalans mellan konsument och företag i det här avtalet, till fördel för företaget. Konsumenten riskerar att stå bunden av ett elavtal med en oförutsägbar månadskostnad ett helt år och det vägs inte upp av den mycket blygsamma rabatten, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO.

I stämningsansökan pekar KO på det faktum att konsumenten lätt kan tro att avtalet är mer förmånligt eftersom man får rabatt, men att det är svårt för konsumenten att förstå att man är låst till leverantören i ett helt år från det att man vill säga upp sitt elavtal. Konsumenten riskerar också en prisuppgång under uppsägningstiden medan företaget inte tar någon risk alls, vilket innebär att Sundsvalls Energi ytterligare gynnas på konsumentens bekostnad.

Avtal med rörligt pris brukar ha kort uppsägningstid eller ingen alls. KO anser att max en månads uppsägningstid för elavtalet är rimligt, inte längre.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.