Konsumenträttigheter satta ur spel under pandemin

Nyhet: 23 november 2020
En känsla av att ha rätt, men inte få rätt. Det präglar många av de totalt 1 800 reserelaterade anmälningar som kommit in till Konsumentverket sedan pandemin började. Nu har myndigheten identifierat framförallt fem problemtyper där konsumenter har hamnat i kläm.

Pandemin har medfört ett ökat antal anmälningar och frågor om resor till Konsumentverket. Totalt handlar det om 1 800 anmälningar från den 3 mars till den 31 oktober. Under samma period i fjol mottog Konsumentverket 668 anmälningar om resor. Med anledning av den stora ökningen har myndigheten undersökt vilka de största problemen är.

Anmälningsstatistiken visar att konsumenter främst anmält paketresearrangörer, flygbolag och onlineresebyråer. Till följd av anmälningarna har Konsumentverket sedan mars öppnat 18 tillsynsärenden mot bolag i resebranschen. 

- Många är frustrerade och arga och upplever sig ignorerade av företagen när det inte går att få kontakt och återbetalningar dröjer i flera månader. Det är bedrövligt att konsumenter hanteras på det här sättet, säger Maja Lindstrand, jurist vid Konsumentverket.

Följande konsumentproblem har identifierats på reseområdet under pandemin: 

Tillgodohavanden

 6 % av anmälningarna rör företag som har erbjudit tillgodohavanden istället för kontant återbetalning vid inställda resor.

Återbetalningar

42 % rör sena återbetalningar. En stor del av dessa anmälningar rör inställda flygresor och paketresor, och många konsumenter har väntat flera månader på att få sina pengar tillbaka. 

Hänvisning till resebyrå

Cirka 5 % av anmälningarna handlar om att flygbolag hänvisat konsumenter   till resebyrån som sålt biljetten, trots att flygbolagen är skyldiga att både informera konsumenterna och betala tillbaka biljettpriset.

Bristande kontakt

Cirka 12 % av anmälningarna handlar om att konsumenter inte får kontakt med säljföretaget. Det gäller särskilt de konsumenter som köpt sin flygbiljett via en onlineresebyrå. Vissa företag har inte haft någon kontaktinformation alls och andra svarar inte på kontaktförsök.

Prisinformation

4 procent av anmälningarna handlar om problem där framförallt onlineresebyråer inte har varit tillräckligt tydliga med kostnaderna för sina tjänster och i vissa fall även har tagit betalt för tjänster utan att konsumenten godkänt att tjänsten utförs.