Konsumentverket granskar spelreklam

Nyhet: 19 maj 2020
Konsumentverket kan se en positiv utveckling när det gäller spelreklam, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Myndigheten har granskat spelreklam i flera olika kanaler, bland annat i tv, poddar, tidskrifter, internet och sociala medier. Genom granskningen vill myndigheten utvärdera om marknadsföringsreglerna följs och om spelbolagen tagit till sig de bedömningar som Konsumentverket gjorde i 2019 års granskning.  

Samma mängd

Antalet spelannonser verkar ligga på en konstant nivå. Marknadsföringen av jackpottar och bonuserbjudanden är också på en jämförbar nivå med 2019.

Tydligare om bonus

Marknadsföring av bonuserbjudanden är ett område där tydliga förbättringar har skett, men där det fortfarande återstår en hel del brister. Konsumentverket anser att det i ganska många fall bör lämnas klarare, tydligare och mer lättillgänglig information om regler och villkor för bonuserbjudandet. Det gäller både i inledande bannerannonser och på spelbolagens webbplatser.

Fortsatt koll

Resultatet av granskningen har skickats ut till spelbranschen. Företagen förväntas ta hänsyn till Konsumentverkets bedömningar vid utformning av spelreklam i framtiden. Förutom den övergripande granskningen bedriver myndigheten tillsyn mot enskilda spelbolag.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.