Konsumentverket kritiserar ”el till inköpspris”

Nyhet: 12 maj 2020
El till inköpspris låter förmånligt och billigare än andra elpriser. Men så behöver det inte vara.

Konsumentverket har granskat alla elbolag som säljer el till konsumenter, och finner att många bolag använder ”el till inköpspris” i marknadsföringen. Fyra bolag använder ”el till inköpspris” för hela elavtalet. När myndigheten tittat närmare på de fyra bolagens avtalsvillkor framgår att det tillkommer påslag och extra avgifter ovanpå inköpspriset. Det riskerar att bli missvisande.

– Priset är avgörande när konsumenter väljer elleverantör. Därför måste prisuppgifterna vara korrekta och tydliga, annars får konsumenterna svårt att välja det mest förmånliga. Man måste på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra priset hos olika bolag, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket.

Myndigheten bedömer att den marknadsföring av elavtal till inköpspris som sker idag är vilseledande och otillbörlig, vilket betyder att den inte följer lagen.

Nu kommer alla elbolag som ingått i granskningen att få ta del av resultatet. Det skickas också till branschorganisationen Energiföretagen Sverige. De bolag som får kritik för ”inköpspris” förutsätts ändra sin marknadsföring så den följer lagen.

Här finner du granskningen i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.