Konsumentverket kritiserar telefonförsäljning av id-skydd

Nyhet: 15 januari 2020
Många konsumenter som blivit uppringda av säljare av så kallade ID-skydd, spärrtjänster och försäkringar har hamnat i långa abonnemang eller inte förstått att de bundit sig vid ett avtal. Nu kritiserar Konsumentverket försäljningsmetoderna.

Konsumentverket har granskat nio bolag inom branschen för id-skydd och spärrtjänster samt försäkringar. Granskningen är en uppföljning av kravet på skriftligt avtal i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som infördes i september 2018.

Skriftligt är krav

Lagändringen innebär att ingen blir bunden av ett avtal bara genom att prata med en försäljare i telefon, oavsett vad som sägs och spelas in. För att avtalet ska gälla måste du som konsument tacka ja skriftligen efter samtalet. Oftast skickar företaget ut ett sms som säljaren uppmanar dig att signera eller svara ”ja” på.

Syftet med lagändringen var att ge konsumenterna betänketid vid telefonförsäljning. Men granskningen av telefonförsäljning av id-skydd visar att vissa företag skräms, skickar sms som saknar rätt information och ger sken av att avtalet redan är klart. I det skriftliga anbudet framgår det inte heller att konsumenten faktiskt har ett val; att säga ja eller nej till det föreslagna köpet.

Otydligt om syftet

Andra allvarliga brister som kom fram i granskningen är att säljarna inte är tillräckligt tydliga när de ringer upp. Säljaren måste i inledningen av samtalet berätta om syftet är att sälja något och vilket företag som ligger bakom. Men det är det flera som slarvar med.

– Vi har sett att syftet med samtalet inte framgår direkt och tydligt. Tvärtom är det flera som börjar prata om risker och problem, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

Det kan i sig också bryta mot lagen. Det är nämligen inte tillåtet att skrämmas och överdriva risken som konsumenten utsätter sig för om han eller hon inte köper produkten som försäljaren vill sälja.

Tre goda råd

Joel Westerlund har tre råd till den som blir kontaktad av en telefonförsäljare:

– Fundera på om du vill, eller inte vill köpa det om säljaren presenterat i telefon, ta dig tid att läsa sms:et, jämför och kolla vad du redan har. Du ska aldrig bli pressad att säga ja direkt.

Företagen i granskningen blir nu föremål för fördjupad tillsyn av Konsumentverket. Dessutom pågår flera andra tillsynsärenden som också rör telefonförsäljning av ID-skydd.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.