Konsumentverket synar parkeringsappar

Nyhet: 24 juni 2020
Vi är nog många som stått på en parkering och försökt ladda ner en ny parkeringsapp, med blandat resultat. Tekniskt strul och otydlig information är två faktorer som i värsta fall kan leda till p-böter. Konsumentverkets granskning av sju stora p-appar visar att det finns brister, både vad gäller information och avtalsvillkor.

– Ett bolag marknadsför sin app med ”inga dolda avgifter” vilket kan ge intrycket att det inte kostar något utöver själva parkeringskostnaden. Men i själva verket tar företaget ut en serviceavgift varje gång du parkerar. Det är vilseledande, säger Daniel Eliasson, jurist på Konsumentverket.

Det är tillåtet att ta ut extra avgifter, men då får tjänsten inte marknadsföras som avgiftsfri.

Andra otydligheter som kom fram i granskningen är de friskrivningar från ansvar som förekommer för flera appar. Några friskrivningar är så allmänt hållna att det blir svårt för konsumenten att förstå vilka konsekvenser det kan få. Konsumentverket pekar också på att företagen inte får friskriva sig helt från ansvar när det gäller skador som uppstår på grund av företagets eget system. Det är heller inte rimligt att företagets skadeståndsskyldighet kan begränsas till vad det kostade att parkera. Det vill säga, skulle du få en p-bot på grund av ett fel i företagets p-app, kan du inte kräva företaget på samma summa som bötesbeloppet. Det är oskäligt, konstaterar Konsumentverkets jurist.

Myndigheten påpekar också att det måste vara enkelt att se vad det kostar att parkera. 

De bolag som har brister i avtalsvillkor, prisinformation eller marknadsföring förväntas ändra det som myndigheten påpekat. Om bristerna inte åtgärdas kan Konsumentverket komma att öppna tillsynsärenden. Även branschorganisationen Svepark har fått granskningen för spridning till sina medlemsföretag.

Konsumentverkets granskning av parkeringsbolagens marknadsföring och avtalsvillkor hittar du på vår webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.