Många frågor angående Billpay

Nyhet: 25 november 2020
Just nu får Konsumentverket många frågor och anmälningar angående krav från något som kallas Billpay. I ett brev som har skickats till ett stort antal konsumenter framställs krav på slutbetalning med hot om stämning i tingsrätt.

I brevet hotas det med stämning i tingsrätten om inte en påstådd slutfaktura på 7 500 kronor betalas.

Bestrid

Du är aldrig skyldig att betala för något du inte har beställt eller tackat ja till. Får du en räkning som du anser vara felaktig kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Det ska du göra skriftligen. Finns det till exempel en mailadress eller postadress till företaget som har skickat räkningen kan du skriva dit. Skriver du ett vanligt brev är det bra om du tar en kopia på det och skickar det rekommenderat, så att du kan bevisa att du har bestridit räkningen.

Så länge du kan bevisa att du har bestridit en räkning riskerar du inte att få någon betalningsanmärkning.

Läs mer om hur du bestrider

Kontakta tingsrätten om stämningsansökan

Har du fått en stämningsansökan så kan du kontakta tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer.

Polisanmäl bedrägerier

Misstänker du att du har utsatts för ett bedrägeriförsök, gör en polisanmälan.