Många klagomål om ID-skydd

Nyhet: 8 juni 2020
Många konsumenter som blivit uppringda av säljare av så kallade ID-skydd har anmält till Konsumentverket att de känner sig lurade eller att samtalet upplevts som hotfullt.

Många tror att ett ID-skydd kan förhindra en ID-kapning. Istället brukar ID-skyddstjänster främst gå ut på att bolaget står för vissa åtgärder som skulle kunna minska konsekvenserna av en ID-kapning.

ID-skyddstjänster kan skilja sig åt, men brukar innehålla i vart fall två delar.

1) En del är att du kan få information om att en kreditupplysning har tagits på dig, hos de kreditupplysningsföretag som aktuellt ID-skyddsbolag har avtal med. Värt att notera är att alla kreditupplysningsföretag ändå har en skyldighet att meddela dig när de lämnar ut en kreditupplysning.

2) En annan del är att du kan få assistans med att avvisa obefogade betalningskrav. Det är något som du kostnadsfritt kan få generell vägledning om genom Hallå konsument och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De kommunala konsumentvägledarna kan också ge dig rådgivning och viss praktisk hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att ID-skyddstjänster ofta är abonnemang. Ta därför reda på vad totalkostnaden blir för tjänsten. Hur lång tid är du bunden och vad händer efter bindningstiden – förlängs tjänsten då och hur lång är uppsägningstiden? Ta även reda på vilket skydd du redan har via din hemförsäkring.

Här kan du läsa mer om telefonförsäljning av id-skydd 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.