Marknadsföring av e-cigarretter prövas för första gången

Nyhet: 24 februari 2020
Konsumentombudsmannen, KO, stämmer ett bolag som saluför elektroniska cigaretter med tillbehör. KO vill ha en vägledande dom från Patent- och marknadsdomstolen om vad som är tillåtet vid marknadsföring av e-cigaretter.

Bolaget Ecoswe marknadsför e-cigaretter och tillbehör genom en webbplats och i sociala medier. Enligt KO strider marknadsföringen mot bestämmelserna i lag om tobak och liknande produkter. Där framgår det att det bara är tillåtet att tillhandahålla den här typen av produkter till försäljning. Inget annat.

Det är KO:s uppfattning att bolaget gör väsentligt mer än att bara tillhandahålla produkterna till försäljning. Till exempel används kommersiella annonser, säljfrämjande åtgärder, ovidkommande produktinformation inklusive värdeomdömen och bilder på annat än enstaka varor och/eller dess förpackning.

På bolagets Facebook-sida säljs inga produkter, utan där finns uteslutande reklam för e-cigaretter och behållare som bara går att köpa genom bolagets webbplats.

KO anser därför att marknadsföringen är otillbörlig och bör förbjudas.

Det är första gången som marknadsföring av e-cigaretter prövas eftersom bestämmelserna i tobakslagen är relativt nya.

För att läsa stämningsansökan med diarienummer 2019/333, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se. 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.