Nätverk tipsar om tillförlitliga källor i coronatider

Nyhet: 24 april 2020
Nätverket MIK Sverige, ett nätverk för medie- och informationskunnighet, vill vässa konsumenters kunskaper om desinformation i coronatider. De har därför sammanställt tips på tillförlitliga källor. Nätverket samordnas av Statens medieråd, på uppdrag av regeringen, och Konsumentverket är en av samverkansaktörerna.

För att öka kunskaperna om desinformation under den pågående pandemin och hur konsumenter kan agera källkritiskt, har nätverket MIK Sverige publicerat en sammanställning med tips. Sammanställningen syftar till att vässa konsumenters kunskaper om desinformation, finna pålitlig kunskap, samt få tips och fortbildning inom faktagranskning.

Pressmeddelandet Desinformation och infodemi i coronatider på Statens medieråds webbplats

Mer om nätverket MIK Sverige på Statens medieråds webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.