Småbarnshjälm återkallas på grund av säkerhetsrisk

Nyhet: 10 mars 2020
Vissa upplagor av småbarnshjälmen MET Genio återkallas sedan Folksams kontroll visat att det gröna spännet på hjälmen inte löser ut som det ska. Först vid för hög belastning löser spännet ut och det innebär en säkerhetsrisk.

Skeppshultcykeln AB återkallar hjälmar med följande Lot-nummer: (V170431, AUG 2017), (V170557, NOV 2017) och (V180177, FEB 2018) Lot-numret finner du på insidan av hjälmen. Återkallelsen sker via återförsäljarna.

Hjälmar med de angivna Lot-numren ska inte användas.

Mer information om vad du ska göra om du har en hjälm med de aktuella Lot-numren

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.