Stöd när privatekonomin påverkas av coronaviruset

Nyhet: 1 april 2020
För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi, på grund av till exempel varsel, arbetslöshet eller minskad inkomst. På vår webbplats har vi samlat länkar till olika aktörer som kan ge stöd.

Flera olika aktörer kan ge stöd till privatpersoner som drabbas av ekonomiska problem till följd av coronaviruset. Vi har samlat information och länkar till bland annat kommunal budget- och skuldrådgivning, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  CSN, Kronofogden, Skatteverket och Regeringen.

Gå till informationen om coronaviruset och privatekonomi på Konsumentverkets webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.