Svårt att köpa juridiska tjänster

Nyhet: 12 augusti 2020
Misslyckade köp av juridiska tjänster uppskattas ha kostat Sveriges konsumenter 1,3 miljarder kronor under 2019. En ny undersökning visar att konsumenter tycker att det är svårt att veta vad man ska välja och vad man får för pengarna. Det leder till att många inte känner sig trygga med att klaga när det uppstår problem.

Konsumentverket har i flera år identifierat juridiska tjänster som en av de svåraste marknaderna. Den är komplex och det är svårt för konsumenten att skapa sig en överblick innan köpet. Dessutom är det är inte ovanligt att köpet sker under emotionell stress, som vid en skilsmässa eller ett dödsfall, vilket kan försvåra för konsumenten att göra väl avvägda val. Att det är ett sällanköp försvårar ytterligare då det är svårt att lära av tidigare erfarenheter. Varannan konsument är en förstagångsköpare. 

– Vi ser ett högre missnöje efter ett köp av juridiska tjänster jämfört med andra marknader och konsumenterna tycker det är svårt att i efterhand bedöma kostnaden och kvaliteten för en utförd tjänst, säger Alexandra Bergling, utredare på Konsumentverket.

Stor tillit till juridiska ombud

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor tillit till de juridiska ombuden. Många väljer juridiska ombud efter rekommendationer av andra. 

Avtalsvillkor för juridiska tjänster är inte anpassade för konsumenter visade en granskning som genomfördes 2018. Det handlade främst om otydlig prisinformation, olämpliga ansvarsfriskrivningar och avsaknad av uppsägningsvillkor. Avtalsvillkor ska alltid vara tydliga men vid sällanköpstjänster är det extra viktigt då konsumenten är oerfaren. 

Kontakt för medierna: 
Alexandra Bergling, utredare Konsumentverket, via presstjänst 054-194020

Underlagsrapport 2020:5 Juridiska tjänster

PDF 661 KB. Öppnas i nytt fönster

Juridiska tjänster är en av de svåraste marknaderna för konsumenter som anser att det är svårt att få förhandsinformation och att jämföra alternativ. Konsumenter är relativt mer missnöjda efter köp av juridiska tjänster vid en jämförelse med andra tjänstemarknader.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.