Tydligare pris på Booking.com

Nyhet: 29 januari 2020
Den stora hotellplattformen Booking.com har lovat att bli tydligare med sina priser och rabatter. Det sker efter att EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna i Europa gemensamt har granskat företaget och krävt åtgärder.

Booking.com är en webbtjänst där du kan söka och boka boende över hela världen. Företaget har tidigare fått kritik för sitt sätt att visa pris på boenden. Det har inte heller varit tydligt hur sajtens rankning av boende har varit konstruerad. Otydliga och missvisande rabatter och tidsbegränsade erbjudanden har också kritiserats av konsumentmyndigheterna.

Samarbete inom EU

Efter en gemensam aktion inom EU, under ledning av konsumentmyndigheten i Nederländerna, har nu företaget lovat bättring på en rad områden. När företaget skriver att det är ”sista lediga rummet” på sajten måste det tydligt framgå att det är sista rummet som Booking.com har i sitt utbud – det vill säga, det kan mycket väl finnas rum kvar på hotellet du vill boka, men inte just via Booking.com. Företag får inte heller fortsätta att marknadsföra erbjudanden och rabatter som tidsbegränsade, om de inte är det. Priset som visas ska vara totalpriset, inklusive alla obligatoriska avgifter och skatter. Den rankning som företaget använder måste också bli tydligare vad gäller de kriterier som finns bakom. Om företag betalar för att få bättre betyg ska det framgå. Booking.com måste också visa om det är ett hotell som hyr ut rum eller om det är privata aktörer.

Tydlig information till konsumenterna

Tidigare har Kommissionen och de europeiska konsumentmyndigheterna samarbetat om liknande frågor när det gäller Airbnb. 

– Syftet är att det ska vara korrekt och tydlig information när man ska boka ett boende. Konsumenten ska inte vilseledas av rabatter som inte ger lägre pris, köpta rankningsplaceringar eller riskera att få ett pris som blir högre när man väl ska betala, säger Josefin Holmberg, jurist inom reseområdet på Konsumentverket.

De nationella konsumentmyndigheterna kommer att kontrollera att företaget följer vad man kommit överens om med konsumentmyndigheterna och EU-kommissionen. Inom den europeiska samverkan kommer myndigheterna även framöver se hur andra plattformar inom reseområdet presenterar priser, utbud och rabatter.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.