Fler svenskar tänker smart om textilier

Nyhet: 25 februari 2021
Ökade kunskaper om textilkonsumtion, fler som kan tänka sig att handla second hand och göra hållbara val. Det är några av resultaten från en informationskampanj som har rullat under hashtaggen #Textilsmart.
- Vi ser att unga både tänker och agerar mer ”textilsmart”, säger Rebecca Uggla, textilexpert på Naturvårdsverket.

Textilsmart sjösattes i september 2019, med målet att upplysa konsumenter om textilers miljö- och hälsopåverkan. Fokus har varit kläder och huvudmålgruppen unga, kvinnor och storstadsbor.

Kampanjen är ett regeringsuppdrag som har bedrivits av Naturvårdsverket i nära samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Idag slutredovisar Naturvårdsverket uppdraget till regeringen.

I projektet har två konsumentundersökningar gjorts.   

- Överlag ser vi att unga, 17–29 år, både tänker och agerar mer ”textilsmart”. Till exempel svarar nästan hälften av alla unga att de lånar, delar eller hyr kläder, säger Rebecca Uggla, textilexpert på Naturvårdsverket.

Kampanjsajten Textilsmart via Hallå konsument och Instagramkontot Textilsmart har varit de främsta två verktygen för att sprida budskapen.

Ett av huvudbudskapen har varit att den viktigaste åtgärden för en mer hållbar textilkonsumtion är att använda och vårda det som redan finns.

- Ledorden är lång livslängd och att det finns många alternativa lösningar för att kunna njuta av textil på ett mer hållbart sätt, säger Rebecca Uggla.

Om hållbar konsumtion av textilier på Naturvårdsverkets webbplats

Om textil och miljö på Hallå konsuments webbplats