Granskning visar på brister i hundförsäkringar

Nyhet: 27 oktober 2021
Efter en granskning av tio bolags hundförsäkringar har Konsumentverket hittat brister i marknadsföring, förköpsinformation och försäkringsvillkor. Konsumentverket ska nu inleda en dialog med bolagen för att få till rättelser.
Hund hos veterinär

I Sverige finns cirka 750 000 hundägare och mer än 1 miljon registrerade hundar. Hundägare besöker oftare än tidigare veterinär och är mer villiga att spendera pengar på veterinärvård. Därför blir även hundförsäkringar allt viktigare.

Konsumentverket har granskat bolagens marknadsföring, förköpsinformation och försäkringsvillkor och har hittat brister inom alla tre områdena. Bristerna handlar bland annat om att:

  • Hundförsäkringarna i vissa fall marknadsförs med svepande och obestyrkta påståenden som till exempel “...högre ersättning, lägre självrisk och rättvisa villkor”.
  • Marknadsföringen av prisinformation i vissa fall är vilseledande.
  • Det förekommer säljbudskap i förköpsinformation, trots att den enbart ska innehålla fakta.
  • Det finns exempel på villkor som är otydliga, obalanserade till konsumentens nackdel och villkor som avviker från försäkringsavtalslagen.

Summeringen av granskningen finner du på vår webbplats 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.