KO firar 50-årsjubileum

Nyhet: 26 februari 2021
I år är det 50 år sedan som KO-ämbetet instiftades. En i raden av flera stora reformer på det konsumentpolitiska området under 1970-talet.

Konsumentombudsmannen, KO, kom till för att stärka konsumenternas ställning och bidra till utvecklingen av god marknadsföringssed. KO:s uppdrag i dag är fortfarande i huvudsak detsamma.

KO har alltid haft att driva mål i domstol, inledningsvis för att bidra till utvecklingen av marknadsrättslig praxis och senare i minst lika hög grad för att få stopp på bolag som inte på annat sätt kan förmås att upphöra med marknadsrättsliga överträdelser.

På detta vis har domar från 1970-talet i mål som KO har drivit om bland annat reklam för tv-apparater, sminkförsäljning vid homeparties och tv-abonnemang bildat grund för lagar och rättspraxis som gäller än i dag.

Läs mer i KO har ordet