KO har ordet: Digitaliserade affärsmetoder styr konsumenter i allt högre grad

Nyhet: 2 december 2021
Digitaliseringen av marknader och metoder har på olika sätt försatt konsumenter i både underläge och utanförskap. Det skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i KO har ordet.

Företagens makt över konsumenterna ökar på digitaliserade marknader. Det är en av slutsatserna i en rapport till regeringen, där Konsumentverket den här veckan presenterar de största hindren för konsumenter att lyckas med sina köp.

I en kommentar skriver Cecilia Tisell att digitaliseringens många fördelar inte ska underskattas. Men i den andra vågskålen finns en kraftigt ökad obalans mellan företag och konsumenter, vilket är mycket oroväckande. Det som av konsumenten kan uppfattas som ett eget, självständigt val i en köpsituation, är i många fall resultatet av en raffinerad och styrd process där företagen använder så väl detaljerade data om personens handlingsmönster som beteendevetenskapliga insikter.

Läs mer i KO har ordet