Konsumentverket leder EU-granskning av TikTok

Pressmeddelande: 28 maj 2021
Efter omfattande kritik av appen TikTok kräver EU-kommissionen svar på hur appens affärsmetoder lever upp till marknadsrättens krav, inte minst när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn.

Det är efter att den europeiska konsumentorganisationen BEUC slog larm om TikTok som EU-kommissionen tillsammans med EU:s konsumentskyddande myndigheter har beslutat att syna appen i sömmarna.

Granskningen, som leds av bland andra Konsumentverket, inleds idag genom en så kallad formell dialog med bolaget bakom appen.

Enligt EU-kommissionen är det särskilt angeläget att utreda hur TikTok förhåller sig till marknadsrättens krav när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn. Men även hur appens avtalsvillkor är utformade.

Dialogen syftar till att förmå TikTok att följa EU-rätten för att på så sätt säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls.

TikTok har nu en månad på sig att svara och inleda ett samarbete med de konsumentskyddande myndigheterna som leder granskningen.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

För mer information

Kontakta Konsumentverkets presstjänst på telefon 054-19 40 20, eller via mejl: presstjanst@konsumentverket.se.