Konsumentverket placerar Svenskt Fordonsskydd Ltd. på Varningslistan

Nyhet: 4 juni 2021
Efter ett stort antal anmälningar och klagomål har Konsumentverket valt att placera bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd på Varningslistan.

Svenskt Fordonsskydd Ltd. är ett bolag registrerat i Hongkong som marknadsför fordonsgarantier genom direktmarknadsföring via brev.

Konsumentverket har sedan 2020 mottagit över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd Ltd. angående främst vilseledande marknadsföring. Även Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har under denna period noterat ett stort antal klagomål mot bolaget. Anmälningarna och klagomålen har bland annat handlat om de erbjudanden som bolaget skickat ut och som många har uppfattat som fakturor.

Konsumenter uppfattar marknadsföringen som vilseledande av tre orsaker:

1.Det står att det är en förlängning av deras tidigare garanti trots att de inte har någon koppling till försäljaren eller tillverkaren.

2.För vissa konsumenter är informationen felaktig då deras garanti fortfarande gäller.

3. Vissa uppfattar ”erbjudandet” som en faktura då det inte tydligt framgår att det är ett erbjudande.

Konsumentverket bedömer att Svenskt Fordonsskydd Ltd. har orsakat och fortfarande orsakar konsumenter betydande problem. Myndigheten finner också att problemen innebär en överhängande risk för ekonomisk skada för konsumenter.

Konsumentombudsmannen, KO, har tidigare agerat rättsligt mot ett annat bolag – Svensk Fordons Garanti AB (Garanti för bilar i Skandinavien AB i konkurs) – som marknadsförde fordonsgarantier på ett liknande sätt, men som inte ska sammanblandas med Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Eftersom Svenskt Fordonsskydd Ltd. är registrerat i Hongkong och inte har gått att nå har rättsliga åtgärder försvårats. Konsumentverket bedömer att det är angeläget att nå ut till konsumenter och informera om problemen och att det bästa sättet att göra det på är att placera bolaget på varningslistan.

Du kan få dina frågor besvarade gällande brev från Svenskt Fordonsskydd på Hallå konsument

Mer om Konsumentverkets varningslista

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.