Konsumentverkets beräkningar nu som öppna data

Nyhet: 30 november 2021
Varje år beräknar Konsumentverket några av de vanligaste hushållskostnaderna, som tillsammans står för omkring en tredjedel av hushållens totala kostnader. Nu finns beräkningarna för 2022 tillgängliga som öppna data för att främst kunna användas av handläggare inom offentlig sektor.
Personer diskuterar på arbetsplats

Beräkningarna utgår från ett grundläggande behov av varor och tjänster som behövs för att klara vardagen, oberoende av hushållets inkomster. Beräkningarna är uppdelade i livsmedelskostnader, samt individuella- och hushållsgemensamma kostnader. Öppna data för 2022 riktas i huvudsak till handläggare inom kommuner och myndigheter, men kan även användas av andra aktörer. Syftet att offentliggöra beräkningarna är att alla som kan och vill ska få använda, återanvända och distribuera informationen, för att öka nyttan med den.

Öppna data ska underlätta för kommunala handläggare

Konsumentverket har under åren fått många frågor om specifika kostnader från myndighetens beräkningar, så som kostnader för mat, kläder och mobiltelefoner. Med öppna data är förhoppningen att kommunala handläggare och andra aktörer själva ska kunna leta upp informationen de behöver från Konsumentverkets beräkningar. Beräkningarna planeras att finnas tillgängliga som Öppna data även kommande år.

Olika användningsområden

Beräkningarna kan användas av budget- och skuldrådgivare vid ekonomisk rådgivning, eller av privatpersoner när de tar fram en hushållsbudget. Öppna data kan även vara underlag till myndigheter som beräknar försörjningsstöd och merkostnader, så väl som till banker och kreditinstitut som ska beräkna förutsättningar för privatlån med mera.

Konsumentverkets beräkningar finner du på vår webbplats

Ladda ner underlagsrapporten som beskriver Konsumentverkets beräknade hushållskostnader