Kayoba solsäng återkallas på grund av mycket allvarlig klämrisk

Nyhet: 5 maj 2021
Jula återkallar Kayoba solsäng på grund av mycket allvarlig klämrisk som kan medföra att fingrar kläms av.
Solsängarna saknar klämskydd och användaren riskerar svåra klämskador.