Myndigheter bjuder in branschen för samtal om konsumtionslån och konsumentskydd

Nyhet: 4 maj 2021
Konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Många får också problem att betala sina lån, och skulderna hos både Kronofogden och inkassobolagen växer. Därför bjuder Konsumentverket och Finansinspektionen (FI) i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer för ett samtal om marknaden för konsumtionslån och behov av åtgärder för att stärka konsumentskyddet.

Allt fler får betalningsproblem på grund av konsumtionslån. Skulderna hos Kronofogden har sedan 2015 ökat med 15 miljarder kronor samtidigt som inkassobolagen har drygt 77 miljarder kronor i kapitalfordringar mot privatpersoner. En summa som nästintill har fördubblats på tio år.

Inbjudan till diskussioner

Mot denna bakgrund bjuder Konsumentverket och FI i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer till ett webbinarium och samtal om konsumentkrediter och konsumentskyddet. Alla tre myndigheter är angelägna om att höra branschföreträdares perspektiv och diskutera åtgärder för att förbättra skyddet för konsumenter. Inbjudna är branschorganisationerna samt långivare som står under Konsumentverkets och FI:s tillsyn.

Utgångspunkten för mötet är Konsumentverkets rapport Konsument på kredit, FI:s olika rapporter och analyser om konsumtionslånen och aktuell statistik från Kronofogden. Efter genomgång av dessa följer ett rundabordssamtal med ett urval av företrädare för branschen och representanter för de tre myndigheterna.

Medverkande

Medverkar gör bland andra Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket, Susanna Grufman, biträdande generaldirektör för Finansinspektionen samt Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden.

Tid, plats och anmälan

  • Tid: 2 juni 2021 – klockan 13.00-15.30
  • Plats: Digitalt möte

13.00–14.00 är mötet publikt för samtliga anmälda deltagare. 14.00–15.30 följer rundabordssamtal i en mindre krets.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.