Så blir det lättare att läsa avtalsvillkor

Nyhet: 15 november 2021
Läs avtalsvillkoren innan du slår till! Lättare sagt än gjort, tycker många konsumenter. Men med små designförändringar går det att presentera avtalsvillkor på ett sätt som gör dem både lättare att läsa och förstå. Det visar en studie från Konsumentverket.
Kvinna med surfplatta

Konsumentverket har i en studie med cirka 1 000 deltagare undersökt hur användargränssnitt kan designas för att fler konsumenter ska läsa och förstå avtalsvillkor.

Få läser villkoren innan de köper

I studien uppgav endast elva procent av deltagarna att de alltid eller nästan alltid läser avtalsvillkoren när de handlar på nätet. Det är alltså ett stort antal köp som görs varje dag utan att konsumenter läst villkoren. Men studien visar att det går att öka läsförståelsen med mellan 20 och 30 procent. Det enda som krävs är små förändringar i gränssnittet.

Designen ökade förståelsen med 29 procent

Studien utfördes genom ett online-experiment, där deltagarna fick köpa en t-shirt i en fiktiv webbutik. Efter köpet mättes i vilken grad deltagaren förstod avtalstexten.

Designförändringen som förbättrade den övergripande förståelsen mest var att visa avtalsvillkoren i en rullbar textruta på betalningssidan. Den typen av design ökade förståelsen med 29 procent.

Du finner studien i sin helhet på vår webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.