Salonger ger fillers och botox utan rätt kompetens

Nyhet: 23 juni 2021
Många salonger utför estetiska injektionsbehandlingar, i form av fillers eller botox, utan att ha legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård. Det visar en marknadskontroll från Konsumentverket.

I takt med att intresset för att genomföra estetiska injektionsbehandlingar har ökat har även antalet anmälningar till Konsumentverket gjort det. Med stöd av produktsäkerhetslagen och EU-standarden för estetiska medicinska tjänster anser Konsumentverket att den som utför behandlingarna ska ha en legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård.

Förbud mot elva salonger

Konsumentverket har nu genomfört en marknadskontroll där 20 slumpvisa skönhetssalonger har granskats. Av de 20 salongerna kunde bara fem visa upp att behandlarna hade legitimation. I några fall har salongerna rättat sig frivilligt efter Konsumentverkets kritik men i elva av fallen har Konsumentverket nu beslutat att förbjuda salongerna att låta någon utan legitimation utföra behandlingar med medicintekniska produkter som fillers och botox. Fyra av besluten har överklagats till förvaltningsrätten.

Ny lag 1 juli

Riksdagen beslutade i maj att införa en ny lag inom området, Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen träder i kraft 1 juli och innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, får tillsynsansvar för den nya lagen. Konsumentverkets ansvar upphör därmed.
För konsumenter är det dock viktigt även i framtiden att undersöka om personalen har rätt kompetens för att utföra behandlingar.

Marknadskontrollen finns att läsa i sin helhet i Konsumentverkets publikationsshop. 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.